Arbeidsstova Øystese 2020 - HELG 2 - 21. og 22. november

Arrangementsinformasjon

Dette året blir arbeidsstova gjennomført på ein ny måte. Me inviterer born frå 2. til 6.klasse til helgesamling med kjekke hobbyaktivitetar. For at det ikkje skal bli for mange born samla, blir det sett opp to alternative helger, med samme innhold begge helger, med plass for 20 born kvar helg. Det blir sett opp to aktivitetar kvar dag + ventearbeid. Mellom øktene blir det pause med frukt og saft.Som vanleg ynskjer me god hjelp frå foreldre.


Dag 1 - 21. november kl 11:00 - 14:30.

Dag 2 - 22. november kl 11:00 - 14:30 


Stad: Øystese gymnas, Nedre Vik 85, Øystese


Meld dere inn i facebook siden for info. https://www.facebook.com/groups/479442439633435/ 

arbeidsstove
øystese